logo greenpoint Newsletter Nş1
Czerwiec 2013

metal work metal worker car garage

Inicjatywa ma na Greenpoincie, aby utworzyć nowy rysunek w sektorze ochrony środowiska, metalurgia, zwłaszcza MŚP z wykwalifikowanych pracowników, celem wspierania kultury w Aporter i wykwalifikowany personel w stanie zarządzaćekologiczności firm. 


Artykuł wstępny

Europejski przemysł powłok metalowych jest przedmiotem presji w zakresie wdrażania coraz surowszych przepisów ochrony środowiska i spełniania wymagań klientów w przedmiocie środków kontroli ochrony środowiska. Europejska branża metalowa to ponad 400 tysięcy firm, których wpływ na środowisko naturalne jest znaczny. Jednak większość z nich to małe i średnie przedsiębiorstwa (MŚP), nie zawsze posiadające odpowiednie środki, aby zatrudnić pracowników, których kompetencje pozwalają na reakcję na nowe wymagania środowiskowe. Brak tych umiejętności utrudnia zrównoważony rozwój firmy w sektorze metalowym. Celem inicjatywy GreenPoint jest pokonanie tej przeszkody w zrównoważonym rozwoju firmy poprzez ofertę w pełni finansowanego szkolenia z zakresu ochrony środowiska dla pracowników branży metalowej. Zespół projektu GreenPoint opracowuje internetowy kurs szkoleniowy z zakresu ochrony środowiska, dostosowany do potrzeb małych i średnich przedsiębiorstw z branży metalowej oraz motoryzacyjnej. Kurs ten umożliwi pracownikom sektora metalowego zdobycie wiedzy i umiejętności, które pozwolą im na promocję zapobiegania zanieczyszczeniom oraz innowacji środowiskowych w miejscu pracy. Od momentu rozpoczęcia projektu GreenPoint w roku 2012 przeprowadzono analizę potrzeb, aby ustalić wymogi szkolenia środowiskowego dla branży metalowej i motoryzacyjnej. Wzięło w niej udział 160 pracowników branży metalowej, umożliwiając tym samym dokładne zrozumienie potrzeb szkoleniowych tego sektora. Wyniki badania wykorzystano do sformułowania Standardu Kwalifikacji GreenPoint, odpowiadającego treści internetowego kursu szkoleniowego GreenPoint. Poprzez ten newsletter pragniemy dzielić się z czytelnikami postępami w realizacji projektu. Zapraszamy również do dzielenia się opiniami i uwagami dotyczącymi projektu na naszej stronie internetowej: www.greenpointonline.eu lub do napisania do nas na adres    greenpoint@femeval.es.

Postępy i działania projektowe

Raport dotyczący oceny potrzeb szkoleniowych w branży metalowej

Pracownik typu GreenPoint realizuje zadania zawodowe w miejscu pracy zgodnie z procedurami ochrony środowiska przyjętymi w przedsiębiorstwie. Pracownik typu GreenPoint wykonuje swoje zadania zawodowe, dodatkowo poświęcając część czasu pracy na działania związane z ochroną środowiska w przedsiębiorstwie. Tutaj here można przeczytać więcej na ten temat i pobrać raport.

Spotkanie partnerskie w Radomiu

Drugie spotkanie partnerów projektu GreenPoint odbyło się w dniach 6-7 czerwca 2013 roku w Radomiu. Podczas spotkania FEMEVAL przedstawił wyniki ankiety dotyczącej potrzeb szkoleniowych związanych z ochroną środowiska w branży metalowej i motoryzacyjnej. Ankieta obejmowała 160 firm z pięciu krajów uczestniczących. Dokonano również przeglądu badania porównawczego dotyczącego przepisów środowiskowych obowiązujących w każdym kraju uczestniczącym. Więcej na ten temat: here.

Akademia Ochrony Środowiska oferuje internetowy kurs szkoleniowy GreenPoint pracownikom firmy Nissan w Wielkiej Brytanii

Obecnie Akademia Ochrony Środowiska szkoli Audytorów Środowiskowych w zakładzie Nissana. Zaproponowała ona pracownikom internetowy kurs świadomości środowiskowej GreenPoint finansowany z programu Uczenie się przez całe życie jako część działań w zakresie ustawicznego rozwoju zawodowego. Więcej na ten temat: here.

Działania powiązane

Projekt e-SKILL: umiejętności środowiskowe w branży budowlanej

Projekt ten, któremu partneruje Equipo Humano, jest w zaawansowanym stadium realizacji. Pozwala on pracownikom branży budowlanej na zdobycie nowych umiejętności związanych ze środowiskiem naturalnym oraz na uznanie ich kwalifikacji w całej Europie. Więcej informacji o tym projekcie można znaleźć na stronie internetowej here.

Projekt Learning Mentor: wiedza o kształceniu zawodowym dla mentorów nauki

Celem projektu „Learning Mentor” było opracowanie kwalifikacji dla mentorów nauki, stanowiących osoby kontaktowe w firmie w zakresie pytań dotyczących kształcenia zawodowego. Stanowią oni integralną część przedsiębiorstwa, zatem w pełni rozumieją wymagania i warunki związane z pracą. Więcej informacji o tym projekcie można znaleźć na stronie internetowej  http://www.learningmentor.eu/.

Projekt Guidance Dialogue

Celem projektu „Guidance Dialogue” było opracowanie wytycznych do procesu doradztwa edukacyjnego oraz przyczynienie się do poprawy relacji między sektorami edukacji, szczególnie kształceniem zawodowym i uzupełniającym. Proces doradztwa należy organizować w sposób zorientowany na przedmiot, neutralny i niezależny od jego dostawcy. Więcej informacji o tym projekcie można znaleźć na stronie internetowej here.


GreenPoint project partners:
FEMEVAL
Fundacion equipo humano
Environmental Academy ITeE-PIB bfw GNFA
logo LLP

GreenPoint: Development of the GreenPoint Qualification Standard and its implementation in small enterprises of the metal sector.
Ten projekt został zrealizowany przy wsparciu finansowym Komisji Europejskiej. Projekt lub publikacja odzwierciedlają jedynie stanowisko ich autora i Komisja Europejska nie ponosi odpowiedzialności za umieszczoną w nich zawartość 
Project No. 526638-LLP-1-2012-1-ES-LEONARDO-LMP