ABClean logo Naujienlaikraštis Nr. 3  
Išvalykime Europą nuo asbesto
 
ABClean banner
 
  Santrauka
  • Projekto partnerių susitikimas Lodzėje, Lenkijoje
  • Bendrosios asbesto valymo Italijoje gairės ir Nacionalinis mezoteliomos registras (ReNaM)
  • Konferencija Vroclave, Lenkijoje, „Oro kokybė ir sveikata”
  • ABClean sklaida Geitshede, Anglijoje
  • Socialinio dialogo susitikimas Briuselyje, Belgijoje
 
Projekto partnerių susitikimas Lodzėje, Lenkijoje

2015 metu balandE>io 23 ir 24 dienomis ABClean partneriai susitiko Lodzėje, Lenkijoje. SusitikimD organizavo Nofer darbo medicinos institutas.

Read all »
 

Bendrosios asbesto valymo Italijoje gairės ir Nacionalinis mezoteliomos registras (ReNaM)

Siekiant tinkamai organizuoti valymo veiklas asbestu uE>terE!tose valstybinės reikE!mės teritorijose, naudinga E>inoti BendrDsias gaires, kurios bus taikomos E!io proceso metu.

Read all »
 

Konferencija Vroclave, Lenkijoje, „Oro kokybė ir sveikata”

2015m. balandE>io 16-17 d.d. NIOM atstovai dalyvavo konferencijoje „Oro kokybė ir sveikata”, kuri vyko Valstybinės darbo inspekcijos MokymE3 centre (OSPIP) Vroclave.

Read all »
 

ABClean sklaida Geitshede, Anglijoje

ABClean sklaidD vykdė Aplinkos akademija kartu su valstybine organizacija „Tobulumo kE+rimas Jungtinėje Karalystėje”.

Read all »
 

Socialinio dialogo susitikimas Briuselyje, Belgijoje

Siekdamas pristatyti projektD, 2014m. lapkriD io 13d. ABClean konsorciumas dalyvavo Socialinio dialogo susitikime Briuselyje.

Read all »
 

 ABClean projekto partneriai:
Nofer Institute of Occupational Medicine NOVOTEC
Equipo Humano SL The Environmental Academy Ltd Finnish Institute of Occupational Health
European Asbestos Risks Association Onlus PO Vilnius Jerusaleum Labor Market Training Center European Federation of Building and Wood Workers

Europe - Lifelong Learning Šis projektas finansuojamas remiant Europos Komisijai. Ši interneto svetainė atspindi tik autorių požiūrį, todėl Komisija negali būti laikoma atsakinga už čia pateiktos informacijos naudojimo pasekmes.