ABClean logo NewsLetter N. 2  
Making the E.U. clean of Asbestos
 
ABClean banner
 
  Sommario
  • Mesotheliomahelp.org, katsaus
  • EARA:n toiminta vuosina 2013b14, lyhyt tiivistelmC$
  • ABClean-verkkokoulutuskurssien kehitystyC6n eteneminen
  • ABClean-kumppanit tapasivat Vilnassa
 
Mesotheliomahelp.org, katsaus

Yhdysvaltalainen mesotelioomasivusto mesotheliomahelp.org on yksi tC$rkeimmistC$ verkkosivuista, jotka vC$littC$vC$t tietoa pahanlaatuisesta mesotelioomasta ja muista asbestiin liittyvistC$ sairauksista. HeidC$n kirjoittajatiiminsC$, tukijansa ja sivuston sponsorit ovat sitoutuneet tuottamaan uusinta ja kattavaa tietoa mesotelioomasta potilaille, perheille ja hoitotahoille.

Leggi tutto »
 

EARA:n toiminta vuosina 2013b14, lyhyt tiivistelmC$

European Asbestos Risks Association (EARA) onlus on TriestessC$, Italiassa 9.1.2008 perustettu voittoa tavoittelematon jC$rjestC6. Sen pC$C$tavoitteisiin kuuluu tietojC$rjestelmC$verkoston levittC$minen alueelle, joka kattaa Friuli Venezia Giulian, Veneton, Slovenian, Istrian ja Gorski-Kotarin maakunnat Kroatiassa, ja jonka rajat ylittC$vC$llC$ toiminnalla pyritC$C$n tietoisuutta lisC$C$mC$llC$ parantamaan asbestille altistuneiden elC$mC$C$. KohderyhmC$nC$ ovat niin tyC6ntekijC$t, entiset tyC6ntekijC$t, perheenjC$senet kuin muut kansalaiset, ja muihin terveyden riskitekijC6ihin kiinnitetC$C$n erityistC$ huomiota. Asbestiin liittyvien sairauksien tieteellistC$ ja lC$C$ketieteellistC$ tutkimusta edistetC$C$n EU:n perusoikeussopimuksessa mC$C$ritellyn subsidiariteettiperiaatteen mukaisessa yhteistyC6n ja integraation hengessC$.

Leggi tutto »
 

ABClean-kumppanit tapasivat VilnassaABClean-verkkokoulutuskurssien kehitystyC6n eteneminen

ABCleanin materiaalin sisC$llC6n kehitystyC6 on hyvC$llC$ mallilla, ja kumppanit ovat kehittC$neet jo neljC$ koulutuskurssin seitsemC$stC$ moduulista.

Leggi tutto »
 

ABClean-kumppanit tapasivat Vilnassa

Vilnassa jC$rjestettiin ABClean-projektin tiimoilta eurooppalaisen yhteenliittymC$n toinen kokoontuminen 24.b25.4. ABClean on Euroopan neuvoston koulutuksen, audiovisuaalialan ja kulttuurin toimeenpanoviraston (EACEA) kautta Euroopan unionin osarahoittama hanke, joka on valittu Leonardo Da Vinci -koulutusohjelmaan.

Leggi tutto »
 

 ABClean Project Partners:
Nofer Institute of Occupational Medicine NOVOTEC
Equipo Humano SL The Environmental Academy Ltd Finnish Institute of Occupational Health
European Asbestos Risks Association Onlus PO Vilnius Jerusaleum Labor Market Training Center European Federation of Building and Wood Workers

Europe - Lifelong Learning This project has been funded with support from the European Commission. This website reflects the views only of the author, and the Commission cannot be held responsible for any use which may be made of the information contained therein.