ABClean logo NewsLetter N. 1  
Making the E.U. clean of Asbestos
 
ABClean banner
 
  Spis tresci
  • Standard kwalifikacji ABClean
  • Krajowe Zestawienie Faktów
  • Badania Partnerów Projektu ujawniaja potrzeby w zakresie sektora, które maja byc ujete w szkoleniu ABClean
  • Raport dotyczacy ankiety przeprowadzonej w ramach projektu ABClean
  • ABClean przedstawia mozliwosci usprawnien w oparciu o Przeglad Bibliograficzny
  • ABClean - Przeglad bibliograficzny ujawnia problemy zidentyfikowane w uczestniczacych w Projekcie panstwach i Unii Europejskiej jako calosci
  • ABClean - Przeglad bibliograficzny ujawnia mocne strony kazdego z panstw oraz Unii Europejskiej jako calosci w zakresie zarzadzania azbestem
 
Standard kwalifikacji ABClean

Wersja wstepna Standardu kwalifikacji ABClean jest juz zakonczona i gotowa do sciagniecia. Teraz rozpoczynamy proces konsultacji z ekspertami w celu dokonania walidacji Standardu i zapewnienia mozliwie najlepszych efektów.

Read more »
 

Krajowe Zestawienie Faktów

Zestawienia faktów ilustrujace aktualny stan w zakresie zarzadzania azbestem w kazdym z panstw (Wielka Brytania, Hiszpania, Polska, Litwa, Wlochy) sa gotowe do sciagniecia.

Read more »
 

Badania Partnerów Projektu ujawniaja potrzeby w zakresie sektora, które maja byc ujete w szkoleniu ABClean

Po przeprowadzeniu badan przez Partnerów, Projekt jest na etapie formulowania potrzeb szkoleniowych oraz zalozen Standardu kwalifikacji ABClean.

Read more »
 

Raport dotyczacy ankiety przeprowadzonej w ramach projektu ABClean

Ankieta ABClean przeprowadzana w grudniu i pierwszym trymestrze 2014 r. zbliza sie do konca prowadzac do róznorodnych wniosków. Wnioski te zostaly zarysowane poprzez zbiór opinii pracowników i ekspertów dotyczacych azbestu i ich kontaktu z nim. Partnerzy zebrali odpowiedzi ze wszystkich kwestionariuszy i obliczyli wyniki w celu jak najszybszego zaprezentowania ich opinii publicznej, jak równiez udzialowcom i wszystkim jednostkom zwiazanych z zarzadzaniem azbestem.

Read more »
 

ABClean przedstawia mozliwosci usprawnien w oparciu o Przeglad Bibliograficzny

W oparciu o Przeglad Bibliograficzny przeprowadzony przez kazdego z Partnerów, projekt ABClean proponuje mozliwosc zaaprobowania rozwiazan prawnych, które moga zostac wprowadzone na terenie UE. Ponadto, projekt przedstawia co jeszcze moze zostac zrobione w celu osiagniecia mniejszego zagrozenia azbestem oraz bardziej odpowiednie zarzadzanie materialami zawierajacymi azbest na poziomie europejskim.

Read more »
 

ABClean - Przeglad bibliograficzny ujawnia problemy zidentyfikowane w uczestniczacych w Projekcie panstwach i Unii Europejskiej jako calosci

Na podstawie wyników badan przeprowadzonych przez Partnerów Projektu w kazdym uczestniczacym panstwie (UE, Finlandia, Wlochy, Litwa, Polska, Hiszpania i Wielka Brytania) prezentujemy wyniki dotyczace problemów zidentyfikowanych w tych krajach i UE jako calosci, w odniesieniu do zarzadzania azbestem.

Read more »
 

ABClean - Przeglad bibliograficzny ujawnia mocne strony kazdego z panstw oraz Unii Europejskiej jako calosci w zakresie zarzadzania azbestem

Na podstawie badan przeprowadzonych przez Partnerów Projektu w kazdym uczestniczacym kraju (UE, Finlandia, Wlochy, Litwa, Polska, Hiszpania i Wielka Brytania) mamy juz wyniki zwiazane z mocnymi stronami poszczególnych krajów jak i UE jako calosci w odniesieniu do zarzadzania azbestem.

Read more »
 

 Partners ABClean:
Nofer Institute of Occupational Medicine NOVOTEC
Equipo Humano SL The Environmental Academy Ltd Finnish Institute of Occupational Health
European Asbestos Risks Association Onlus PO Vilnius Jerusaleum Labor Market Training Center European Federation of Building and Wood Workers

Europe - Lifelong Learning This project has been funded with support from the European Commission. This website reflects the views only of the author, and the Commission cannot be held responsible for any use which may be made of the information contained therein.