ABClean logo NewsLetter N. 1  
Making the E.U. clean of Asbestos
 
ABClean banner
 
  Santrauka
  • ABClean kvalifikacijos standartas
  • Šalių duomenų suvestinės
  • Tyrimas, atskleidžiantis būtinybę įtraukti ABClean mokymus rengiant statybos sektoriaus specialistus
  • Pranešimas apie ABClean projekto atliktą įmonių apklausą
  • ABClean projekto siūlomi patobulinimai po atliktos asbesto teisinės bazės ir susijusių dokumentų bei kitų rašytinių šaltinių apžvalgos
  • Projekte dalyvaujančių šalių bei ES asbesto valdymo problematika
  • Projekte dalyvaujančių šalių bei ES asbesto valdymo stipriosios pusės
 
ABClean kvalifikacijos standartas

Asbesto specialisto kvalifikacijos standarto projektas yra baigtas ir jį galima parsisiųsti. Mes jau pradėjome konsultavimosi su ekspertais procesą, siekdami įteisinti standartą bei užtikrinti geriausius įmanomus rezultatus.

Read all »
 

Šalių duomenų suvestinės

Duomenų suvestinėse parodomas esamas statybinių medžiagų, turinčių asbesto, valdymas kiekvienoje šalyje (JK, Ispanija, Lenkija, Lietuva, Suomija, Italija). Suvestinę dabar jau galima atsisiųsti.

Read all »
 

Tyrimas, atskleidžiantis būtinybę įtraukti ABClean mokymus rengiant statybos sektoriaus specialistus

Partnerių atliktas tyrimas atskleidė būtinybę įtraukti ABClean mokymus rengiant statybų sektoriaus specialistus.Po partnerių atlikto tyrimo, projekte buvo vykdomas mokymų poreikių formavimas ir ABClean kvalifikacijos standarto nustatymas.

Read all »
 

Pranešimas apie ABClean projekto atliktą įmonių apklausą

2013 metų gruodį ir pirmąjį 2014 m. trimestrą vykdytas ABClean tyrimas pasibaigė ir paaiškėjo jo išvados. Šios išvados rengtos pagal surinktas darbuotojų ir ekspertų nuomones apie asbestą ir su juo susijusią patirtį.

Read all »
 

ABClean projekto siūlomi patobulinimai po atliktos asbesto teisinės bazės ir susijusių dokumentų bei kitų rašytinių šaltinių apžvalgos

ABClean projektas, remdamasis projekto partnerių bibliografinės apžvalgos duomenimis, suteikia galimybę susipažinti su įstatymais, kuriuos netrukus išleis ES. Be to, projekte pateikiama informacija apie tai, ką dar galima būtų padaryti šalinant asbestą iš Europos ir siekiant tinkamesnio ir sveikesnio būdo valdyti asbesto turinčias medžiagas.

Read all »
 

Projekte dalyvaujančių šalių bei ES asbesto valdymo problematika

Remdamiesi tyrimu, kurį atliko partneriai iš kiekvienos dalyvaujančios šalies (ES, Suomijos, Italijos, Lietuvos, Lenkijos, Ispanijos ir Didžiosios Britanijos), pristatome išvadas apei tose šalyse ir ES egzistuojančią asbesto valdymo problematiką.

Read all »
 

Projekte dalyvaujančių šalių bei ES asbesto valdymo stipriosios pusės

Remdamiesi tyrimu, kurį atliko partneriai iš kiekvienos dalyvaujančios šalies (ES, Suomijos, Italijos, Lietuvos, Lenkijos, Ispanijos ir Didžiosios Britanijos), pristatome bendras ir atskiras išvadas susijusias su šalių ir ES asbesto valdymo stipriosiomis pusėmis. Bendras išvadas dėl asbesto valdymo situacijos galima aprašyti remiantis „Bibliografine apžvalga“. .

Read all »
 

 ABClean Project Partners:
Nofer Institute of Occupational Medicine NOVOTEC
Equipo Humano SL The Environmental Academy Ltd Finnish Institute of Occupational Health
European Asbestos Risks Association Onlus PO Vilnius Jerusaleum Labor Market Training Center European Federation of Building and Wood Workers

Europe - Lifelong Learning This project has been funded with support from the European Commission. This website reflects the views only of the author, and the Commission cannot be held responsible for any use which may be made of the information contained therein.